Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA

Di sản & kiến trúc

Archives

Khu bảo tàng và các biển chỉ dẫn mới sẽ được bố trí tại khu tham quan di tích lịch sử Dinh Ðộc lập. Rất nhiều panô hướng dẫn và sơ đồ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ được đặt trong mỗi phòng để phục vụ cho các khách tham quan chưa…Continue Reading >

Triển lãm tư liệu về Đông Dương diễn ra trong thời gian từ ngày 23/10/2013 tới 16/2/2013 tại , do thành phố Boulogne-Billancourt tổ chức, dưới sự chỉ đạo của ông Pierre -Christophe, Thị trưởng thành phố và bà Isaure Beauval, Phó Thị trưởng phụ trách Văn hóa. Triển lãm sẽ diễn ra tại Phòng đồ họa,…Continue Reading >

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm lễ khánh thành trụ sở chung của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 25 và 26/2 năm nay, một triển lãm kép và một hội nghị khoa học đã được tổ chức….Continue Reading >