Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA

Thông tin

Liên hệ
 
Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội
57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 39 44 57 00
Fax : (84-4) 39 44 57 17
 
 
L’Espace – Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội
24 Tràng Tiền, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 39 36 21 64
 
 
Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh
27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-8) 3520 68 00
Fax : (84-8) 520 6819
 
Văn phòng Viện Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh
27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-8) 3520 68 63
 
 
Idecaf – Viện Trao đổi Văn Hóa với Pháp
31 Thái Văn Lung, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3829 54 51
Fax : (84-8) 3829 1424

 
 
Viện Pháp tại Paris
8-14 Capitaine-Scott, 75015 Paris
Điện thoại : (33) 1 53 69 83 00
Fax : (33) 1 53 69 33 00