Chương trình hòa nhạc của Nicolas Chalvin (chỉ huy) và Camille Joutard (độc tấu Oboe) do Dàn nhạc Pháp l’Orchestre des Pays de Savoie hợp tác với Nhà Hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
 
Chương trình  :
Maurice Ravel (1875-1937) : Ma Mère L’Oye cho dàn nhạc
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Concerto cho Oboe C Major (Camille Joutard độc tấu)
Cyrille Lehn (1977 – ) : tác phẩm cho đàn dây – sáng tác năm 2013 của l’Orchestre des Pays de Savoie
César Franck (1822 -1890) : Giao hưởng cung Rê thứ