Một cuộc Triển lãm quy mô tái hiện lịch sử 100 năm hiện diện quân sự của Pháp tại Đông Dương do Bảo tàng Quân đội Paris tổ chức sẽ diễn ra vào mùa thu này. Đan xen lịch sử Pháp, Campuchia, Lào, Việt Nam, Triển lãm “Đông Dương, miền đất và con người 1856-1956”  sẽ cho phép công chúng hiểu được về lịch sử phức tạp và phong phú về chế độ thuộc địa Đông Dương qua những hoạt động của quân đội Pháp tại đây.

Cuộc triển lãm này được xem là phần tiếp theo của hai triển lãm thuộc địa, trong đó triển lãm Algérie, 1830 – 1962 đã mở cửa năm 2012. Hơn 350 hiện vật lần đầu tiên được trưng bày tại đây, được sắp xếp thành bốn phần. Các vật dụng hàng ngày, quân phục, ảnh lưu trữ, các bài báo, bản đồ,… cung cấp cho chúng ta cái nhìn, sự hiểu biết từ những dấu chân đầu tiên của người Pháp vượt qua con đường biển giao thương Đại Tây Dương tới Ấn Độ Dương trước năm 1856, sự hình thành của Đông Dương thuộc địa Pháp từ năm 1856 đến năm 1907, trung tâm thuộc địa giai đoạn 1907-1939 cho đến khi thực dân Pháp suy yếu và rút lui khỏi Viễn Đông. Bộ sưu tập quan trọng do Bảo tàng Quân đội Paris cung cấp về thời kỳ này, mà một phần trong đó chưa từng được công bố, bao gồm cả những tranh, ảnh, các hiện vật, quân phục, lưu trữ tư liệu, ảnh, phim được cung cấp từ những bộ sưu tập của các cá nhân cũng như cơ quan tham vấn trong lĩnh vực này.

Trailer Triển lãm “Đông Dương, miền đất và con người 1856-1956”

Triển lãm là một trong các hoạt động của Năm Pháp-Việt, được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.