Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ Bắc Nam và mở cửa cho công chúng, hội khoa học “Gặp gỡ Việt Nam” vinh dự được thông báo lễ khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng của 20 năm nỗ lực phổ biến khoa học kiến thức tại Việt Nam, một quốc gia đang phát triển.

Việc xây dựng Trung tâm Hội thảo khoa học quốc tế ICISE là một phần trong cam kết hỗ trợ và chia sẻ giữa các quốc gia mới nổi và  các quốc gia đang phát triển về việc cung cấp các kiến thức khoa học, các phương thức đào tạo đội ngũ trẻ trong một môi trường có lợi cho phát triển giáo dục và nhân cách con người.

Được phát triển dựa trên sáng kiến của hội khoa học “Gặp gỡ Việt Nam” và GS. Trần Thanh Vân, Giám đốc danh dự của CNRS và mang giá trị văn hóa, khoa học và giáo dục to lớn, Trung tâm Hội nghị ICISE không chỉ nhận được sự ủng hộ của chính phủ hai nước Việt Nam và Pháp mà còn sự hỗ trợ của một lượng lớn các tổ chức và các nhà khoa học quốc tế.

Lễ khánh thành Trung tâm sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 năm 2013, trùng ngày diễn ra của một hội thảo khoa học uy tín với tiêu đề gợi nhiều liên tưởng : “Các cửa sổ Vũ trụ”. Sẽ có hơn 200 khách, 8 nhà khoa học đoạt giải Nobel cũng như các nhà khoa học nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới tới tham dự sự kiện này.

Website:
 
Các đối tác
logo     logo_bc
 
Liên hệ báo chí : Eric Lanoe (eric.lanoe@mycir.net)